Protokoll

Nedan finns protokoll från årsmöten och styrelsemöten från och med 1 januari 2009.

Bilaga Size
GBGGO_Årsmöte_2009-05-27.pdf115.29 KB 115.29 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2009-08-27.pdf61.95 KB 61.95 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2009-09-17.pdf72.31 KB 72.31 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2009-11-03.pdf76.85 KB 76.85 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2009-11-23.pdf52.82 KB 52.82 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-02-02.pdf53.75 KB 53.75 KB
GBGGO_Årsmöte_2010-02-24.pdf141.17 KB 141.17 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-03-17.pdf184.32 KB 184.32 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-03-24.pdf186.14 KB 186.14 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-06-23.pdf30.69 KB 30.69 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-07-07.pdf30.65 KB 30.65 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-07-21.pdf42.84 KB 42.84 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-08-31.pdf8.95 KB 8.95 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-10-01.pdf33.81 KB 33.81 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2010-11-03.pdf51.36 KB 51.36 KB
GBGGO_Årsmöte_2011-03-02.pdf98.06 KB 98.06 KB
GBGGO_Årsmöte_2012-02-22_maskerad.pdf357.14 KB 357.14 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2012-03-04.pdf60.63 KB 60.63 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2012-04-26.pdf94.67 KB 94.67 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2012-10-04.pdf132.26 KB 132.26 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2013-01-26.pdf55.52 KB 55.52 KB
GBGGO_Årsmöte_2013-02-27.pdf867.9 KB 867.9 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2013-05-27.pdf107.41 KB 107.41 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2013-10-04.pdf101.28 KB 101.28 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-01-14.pdf115.88 KB 115.88 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-01-22.pdf97.22 KB 97.22 KB
GBGGO_Årsmöte_2014-03-26_maskerad.pdf785.95 KB 785.95 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-06-18.pdf29.92 KB 29.92 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-09-02.pdf48.9 KB 48.9 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-10-15.pdf45.31 KB 45.31 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-11-19.pdf53.65 KB 53.65 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2014-12-09.pdf47.67 KB 47.67 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2015-01-21.pdf98.78 KB 98.78 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2015-02-04.pdf323.42 KB 323.42 KB
GBGGO_Årsmöte_2015-02-04_maskerad.pdf678.18 KB 678.18 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2015-05-31.pdf97.2 KB 97.2 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2015-09-16.pdf59.36 KB 59.36 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2016-01-20.pdf49.46 KB 49.46 KB
GBGGO_Årsmöte_2016-03-23_maskerad.pdf683.73 KB 683.73 KB
GBGGO_styrelsemöte_2016-04-15.pdf47.03 KB 47.03 KB
GBGGO_styrelsemöte_2016-07-02.pdf37.53 KB 37.53 KB
GBGGO_styrelsemöte_2016-10-14.pdf1.29 MB 1.29 MB
GBGGO_arsmote2017.pdf639.88 KB 639.88 KB
GBGGO_Sommarlägermöte_20170621.pdf371.46 KB 371.46 KB
GBGGO_Styrelsemöte 2017-08-09.pdf48.17 KB 48.17 KB
GBGGO_Årsmöte_2018-03-21.pdf360.26 KB 360.26 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2019-10-23.pdf61.01 KB 61.01 KB
GBGGO_Årsmöte_2019-03-27.pdf286 KB 286 KB
GBGGO_styrelsemöte_20200315.pdf47.15 KB 47.15 KB
GBGGO_årsmöte_2020-08-22_maskerad+bilagor.pdf449.46 KB 449.46 KB
GBGGO_Styrelsemöte_20200905.pdf43.19 KB 43.19 KB
GBGGO_Styrelsemöte_20201005.pdf47.54 KB 47.54 KB
GBGGO_Styrelsemöte_20201107.pdf43.6 KB 43.6 KB
GBGGO_Styrelsemöte_20201127.pdf44.36 KB 44.36 KB
GBGGO_årsmöte_2021-05-30+bilagor_masked.pdf339.01 KB 339.01 KB
GBGGO_Styrelsemöte_2021-08-29.pdf44.32 KB 44.32 KB