Årsmöte 2012

Inlagt av admin tis, 02/07/2012 - 19:33

Hej alla go-vänner!

Onsdagen den 22:a februari klockan 18:00 är det årsmöte för Göteborgs go-klubb. Årsmötet hålls i den vanliga spellokalen på skolgatan 21 i Haga och alla medlemmar är välkomna. Det är under kvällen speltillfälle som vanligt och mötet kommer hållas vid sidan av. Så om man vill spela go men inte vara med på möte kan man komma förbi och bara spela som vanligt.

Dagordning för mötet:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

Om man är intresserad kan man kandidera till styrelsen, om man t.ex. har bra idéer och/eller vill vara med och forma klubben kommande år. Nomineringar till styrelsen mailas till gbg.goklubb@gmail.com.

Go'a hälsningar,
Styrelsen