Bli medlem i Göteborgs go-klubb!

Om du tycker det är bra att det finns en go-klubb i Göteborg så ber vi dig att stödja oss genom att bli medlem. För att bli medlem betalar du en medlemsavgift. Pengarna går oavkortat till våra arrangemang som t.ex. klubbmästerskap, Göteborg Open och nybörjarkvällar. Som medlem får du tävla i klubbmästerskapen samt låna utrustning av klubben om du behöver (både för egen del och för att sprida go tillsammans med andra).

Att bli medlem

För att bli medlem så betalar du in årets medlemsavgift (200 SEK för hela kalenderåret). Detta kan du göra antingen direkt till klubbens plusgirokonto 364849-0 (OBS: MÄRK BETALNINGEN MED FÖRNAMN OCH EFTERNAMN), eller genom att betala kontant till någon i styrelsen som du kan träffa under nästan alla våra arrangemang.

När vi registrerat din betalning så lägger vi in ditt namn i medlemslistan. Vill du inte stå med i den listan ber vi dig att meddela detta till styrelsen när du betalar din medlemsavgift.