Kallelse till årsmöte onsdagen den 2:e mars kl 18.00

Onsdagen den 2:e mars kl 18.00 är det årsmöte för föreningen Göteborgs go-klubb. Vi träffas i spellokalen på skolgatan 21 i Haga. Ny styrelse skall utses för 2011 och medlemsavgift för året 2011 skall bestämmas. Vi försöker hålla mötet föredömligt kort och koncist. Hembakade bullar utlovas. Det finns möjlighet till spel som vanligt för de som inte vill vara med på mötet.

Det har inkommit några nomineringar av personer till nästa års styrelse. Men, fler personer är välkomna. Nomineringar bör skickas snarast till .

Dagordning enligt stadgar
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

Mvh Styrelsen 2010