Välkommen till årsmöte 15:e feb 2017

Onsdagen den 15:e februari blir det årsmöte för vår förening Göteborgs Go-klubb. Det är en möjlighet för alla medlemmar att påverka vad föreningen ska göra under 2017. Vi kommer att hålla mötet på klubben under vår vanliga speltid, och vi räknar med att mötet pågår kl 19-20. Det går utmärkt att komma och spela som vanligt utan att vara med på mötet. Dagen till ära så kommer det att finnas hembakt fika på klubben, så kom och njut av möte och/eller spelande med gott fika!

På årsmötet så kommer vi att prata om vad vi vill göra under 2017. Om du har några idéer, även vaga sådana, så är du väldigt välkommen att meddela dem. Antingen till styrelsen via gbg.goklubb@gmail.com redan nu eller ta upp dem på årsmötet den 15:e.

Årsmötet beslutar om vilka som ska vara styrelse och revisor för klubben under 2017. Nuvarande styrelse (Eskil, Robin N, Magnus, Robin B) meddelar härmed att vi ställer upp för omval, och nuvarande kassör Lukas ställer upp som revisor även under 2017. Vi i styrelsen får gärna sällskap av fler personer, så om du är sugen på att engagera dig för klubben under 2017 så du mycket välkommen att vara med i styrelsen.

Enligt klubbens stadgar så skall kallelse till årsmöte skickas senast två veckor före mötet, d.v.s. idag. Detta nyhetsinlägg fungerar som årets kallelse. Bifogat här nedan finner ni ett antal dokument som kan vara av intresse inför mötet om två veckor. De är: Dagordning för årsmötet, Bokslut för 2016, Revisionsberättelse för 2016, Verksamhetsberättelse för 2016 samt Budget för 2017. Ta gärna en titt inför mötet och säg gärna till redan nu om ni hittar något att anmärka på.

Välkomna alla !