Mer om klubben

Här på hemsidan finns också några fler sidor om klubben som kan vara intressant läsning, men som inte lämpar sig för egna huvudlänkar i nuläget. Följande sidor kan vara av intresse:

Lista över klubbmästare genom tiderna

Nuvarande (och tidigare) styrelse

Klubbens historia

Protokoll från årsmöten och styrelsemöten

Stadgar för Göteborgs go-klubb

Lista över utrustning som klubben äger