Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2023 består av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Eskil Varenius
Sekreterare: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2022 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Eskil Varenius
Sekreterare: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2021 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Eskil Varenius
Sekreterare: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2020 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Eskil Varenius
Sekreterare: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2019 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Magnus Sandén
Sekreterare: Robin Bergmark
Ledamot: Jonas Pensjö

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2018 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Magnus Sandén
Sekreterare: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2017 bestod av:
Ordförande: Eskil Varenius
Vice ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Magnus Sandén
Ledamot: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2016 bestod av:
Ordförande: Eskil Varenius
Vice ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Magnus Sandén
Ledamot: Robin Bergmark

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015 bestod av:
Ordförande: Lukas Lindroos
Sekreterare: Magnus Sandén
Kassör: Tobias Eriksson
Klubbansvarig: Jonas Pensjö
Ledamot: Robin Nilsson

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014 bestod av:
Ordförande: Lukas Lindroos
Sekreterare: Erik Hellsten
Kassör: Tobias Eriksson
Ledamot: Robin Nilsson
Suppleant: Magnus Sandén

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Sekreterare: Erik Hellsten
Kassör: Eskil Varenius
Ledamot: Magnus Sandén
Ledamot: Lukas Lindroos

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2012 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Sekreterare: Magnus Sandén
Kassör: Rebecka Persson
Ledamot: Eskil Varenius
Suppleant: Lukas Lindroos

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 bestod av:
Ordförande: Robin Nilsson
Sekreterare: Peter Malmquist
Kassör: Markus Artman
Ledamot: Viktor Essle
Suppleant: Johan Liedman

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 bestod av:
Ordförande: Viktor Essle
Sekreterare: Dan Li
Kassör: Jon Olsén
Ledamot: Jakob Bing
Ledamot: Eskil Varenius
Suppleant: Magnus Sandén

Styrelsen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2009 bestod av:
Ordförande: Magnus Sandén
Sekreterare: Erik Engvall
Kassör: Eskil Varenius
Ledamot: Lukas Lindroos