Bli medlem i Göteborgs go-klubb!

Om du tycker det är bra att det finns en go-klubb i Göteborg så ber vi dig att stödja oss genom att bli medlem. För att bli medlem betalar du en medlemsavgift. Pengarna går oavkortat till våra arrangemang som t.ex. klubbmästerskap, Göteborg Open och nybörjarkvällar. Som medlem får du tävla i klubbmästerskapen samt låna utrustning av klubben om du behöver (både för egen del och för att sprida go tillsammans med andra).

Att bli medlem

För att bli medlem så betalar du in årets medlemsavgift (200 SEK för hela kalenderåret). Detta kan du göra kontant eller via Swish till någon i styrelsen som du kan träffa under nästan alla våra arrangemang.