Bli medlem i Göteborgs go-klubb!

Om du tycker det är bra att det finns en go-klubb i Göteborg så ber vi dig att stödja oss genom att bli medlem. För att bli medlem betalar du en medlemsavgift. Pengarna går oavkortat till våra arrangemang som t.ex. lokalhyra för onsdagsträffar, klubbmästerskap och nybörjarkvällar. Som medlem får du tävla i klubbmästerskapen samt låna utrustning av klubben om du behöver (både för egen del och för att sprida go tillsammans med andra).

Att bli medlem

För att bli medlem så betalar du in årets medlemsavgift (200 SEK för hela kalenderåret och 100 SEK från och med juli). Detta kan du göra antingen direkt till klubbens plusgirokonto 364849-0 (OBS: MÄRK BETALNINGEN MED FÖRNAMN OCH EFTERNAMN), eller genom att betala kontant till klubbens kassör som du kan träffa under nästan alla våra arrangemang.

Stödmedlem eller ordinarie medlem?

Du kan välja mellan två olika medlemskap: stödmedlem eller ordinarie medlem. Om du bara vill delta i våra arrangemang och inte engagera dig som förtroendevald inom föreningen så rekommenderar vi stödmedlemskap. Vänligen meddela styrelsen vilket medlemskap du önskar i samband med betalning, antingen per mail eller personligen i samband med något av våra arrangemang.

Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen. Stödmedlemmar rapporteras inte in till Sverok och vi kräver endast ditt namn och telefonnummer. I övrigt har stödmedlemmar samma möjligheter som ordinarie medlemmar.

Ordinarie medlemmar har rösträtt på årsmötet som hålls på våren varje år. Ordinarie medlemmar kan också väljas till förtroendeposter, som t.ex. ledamot i styrelsen eller revisor. Alla ordinarie medlemmar måste rapporteras in till Sverok för att vi ska få bidrag till vår verksamhet. Därför måste vi be om namn, personnummer, adress och telefonnummer från dig som vill bli ordinarie medlem. Om du vill bli ordinarie medlem så ber vi dig att meddela dina personuppgifter till styrelsen, antingen per mail eller direkt till kassören (smidigt om du betalar kontant).